Archive - May 2017

Bonuses!?

Bonuses, in this article, I mean bonus in money, is meant to increase the motivation. And an increased motivation increases the performance. But is that really the case? When people receive a bonus, two variables are important: When you receive it and how much you receive.  And these variables are also connected with each other. Let’s have a closer look to these two variables.

Read More »

Bonusuri!?

Bonusurile, în acest articol, înseamnă bonusuri în bani, care sunt menite să sporească motivația. Și o motivație sporită crește performanța. Dar chiar este cazul? Când oamenii primesc un bonus, două variabile sunt importante: CÂND îl primesc și CÂT primesc. Și aceste variabile sunt legate între ele. Haideți să aruncăm o privire mai atentă asupra acestor două variabile.

Read More »

Are women better leaders?

Leadership is all about relationships. As a leader, you don’t need to ask if you have relationships with employees, the question is what the quality of the relationships are. And, also generally speaking, women are better in managing the relationships than men. Men are better in the content of the subject. Off course also very important, but in leadership less nowadays. And, also, research shows this.

Read More »

Sunt femeile lideri mai buni?

Leadership-ul este în totalitate despre relații. În calitate de lider, nu este nevoie să te întrebi dacă relaționezi cu angajații, întrebarea ce se impune se referă la calitatea acestor relații. Și, în general vorbind, femeile sunt mai bune decât bărbații în gestionarea relațiilor. Bărbații sunt mai buni în ceea ce privește conținutul subiectului. De asemenea, un aspect foarte important, dar care contează mai puțin în leadership în ziua de astăzi. Și, totodată, cercetările dovedesc acest lucru.

Read More »