Archive - April 2017

Lideri vs Dictatori

Cum putem recunoaşte stilul de conducere dictatorial? De fapt, acest lucru este destul de simplu de aflat. Un dictator nu pune întrebări. Pentru că un dictator nu este interesat de părerile celorlaltor oameni. Dictatorul se aşteaptă ca oamenii din echipa lui sau a ei să-l urmeze fără să pună întrebări și fără să pună la îndoială autoritatea lui sau a ei. Dictatorul nu permite greșeli. Dictatorii aşteaptă o performanţă ridicată, de cea mai bună calitate, tot timpul.
Acest articol a fost publicat în revista Cariere în data de 25 aprilie 2017.

Read More »

Leaders vs Dictators

How do we recognize the dictatorial leadership style? Actually, this is quite simple to determine. A dictator doesn't ask questions. Because a dictator isn't interested in other people's opinions. The dictator expects that the people in his or her team are following without questions and without questioning his or her authority. The dictator doesn't allow mistakes. They expect a high performance with the highest quality all the time.
​This article was published in Cariere Magazine on the 25th April 2017.

Read More »

Asertivitate vs Agresivitate la locul de muncă

În companiile de succes, angajații asertivi şi liderii merg mână în mână. Shanon Anthony Bower descrie diferenţa dintre oamenii asertivi şi agresivi după cum urmează: ”Diferenţa esențială dintre a fi asertiv şi a fi agresiv constă în modul în care cuvintele și comportamentul nostru afectează drepturile şi starea de bine a celorlalți.” Puteți citi mai multe despre acest subiect în articolul publicat în Revista BIZ, în data de 7 aprilie 2017.

Read More »

Assertiveness vs Agressiveness at work

In successful companies, assertive employees and leaders go hand in hand. Shanon Anthony Bower describes the difference between assertive and aggressive people as follows: “The basic difference between assertive and being aggressive is how our words and behavior affect the rights and well-being of others”. You can read more on this subject in the article published in BIZ Magazine on 7th April, 2017.

Read More »