Archive - March 2017

Dragi femei, acceptați-vă slăbiciunile!!

Când mi s-a cerut să scriu un articol special dedicat zilei de 8 Martie, am avut în minte câteva opțiuni. Aș putea să scriu despre un subiect la modă în lumea afacerilor: Diversitatea de gen. Dar aș prefera ca firmele să fie interesate mai mult de Diversitatea minții.

Read More »

Dear Women, embrace your weaknesses!!

When I was asked to write an article special for the 8th of March, I had some options. I could write about a trending topic in business: Gender diversity. But I would like that firms are busier with the Diversity of the Mind.

Read More »