Archive - January 2017

Încrederea în liderii lumii este la pământ. Și dacă Socrate are dreptate?

Conform lui Socrate, democrația în totalitate despre libertate. Majoritatea locurilor de muncă sunt la dispoziția tuturor și oricine poate face sau nu poate face ceva sau să spună ce dorește. Aproape toți oamenii de tipologii și filozofii diferite pot conviețui. Ei sunt ca un ”covor de blană naturală, pătat cu tot felul de culori”. Ținând cont de libertate, nimeni nu trebuie să se supună nimănui. Nimeni nu este obligat să urmeze ceva ce nu vrea să urmeze. Principiile nu mai sunt importante. Desigur că democrația nu arată așa. Socrate doar descrie tendința ce există atunci când vorbim de libertate ca și ideal. El nu vede democrația ca pe o problemă în urmărirea calității, dar în propria-i logică ce distruge democrația. Este un Cal Troian. De ce??
Acest articol a fost publicat pe site-ul www.cariereonline.ro, in data de 31 ianuarie 2017.

Read More »

Trust in world leaders is down. What if Socrates is right?

According to Socrates, democracy is all about freedom. Most jobs are available for everyone and everyone can do, or not do, or proclaim what he wants. Almost all people in types and philosophies can live together. They are ‘a dappled fur rug with all kinds of colors’. By the emphasis on freedom nobody needs to obey others. Nobody is forced to follow what they don’t want to follow. Principles are not important anymore. Off course a democracy doesn’t look like this. Socrates only describes the tendency when it is about freedom as ideal. He doesn’t see the democracy as a problem in pursuing the quality, but in her own logic that destroys democracy. It is a Trojan horse. Why??
This article was published on the website www.cariereonline.ro, on the 31st January 2017.

Read More »