Archive - July 2017

Bonuses? Or do we have other methods?

When we are talking about bonuses, we immediately think of money. In a lot of companies, the bonus is used as a motivation tool. And, actually, we know for more than 40 years that the carrot (= bonus) and the stick method is not working as motivation, and, even more important, not in the benefit of the company. Actually, it works against when the bonus is not related to a good key performance indicator. We also know more than 40 years that motivation is not coming from bonuses.

Read More »

Bonusuri? Sau avem alte metode?

Când vorbim despre bonusuri, ne gândim automat la bani. În multe companii, bonusul este folosit ca și mijloc de motivare. Și, de fapt, știm că, de peste 40 de ani, metoda ”recompensă (=bonus) și pedeapsă” nu funcționează ca factor motivator și, mai important, nici măcar în beneficiul companiei. De fapt, funcționează chiar împotriva companiei atunci când bonusul nu este legat de un bun indicator-cheie de performanță. Totodată, de peste 40 de ani știm că motivarea nu provine de la bonusuri.

Read More »

Dismissal: A new start or the end of your world??

John was 55 years old and, within the last 10 years, he was leading the maintenance department. At that time, I was the HR-director. John was visiting me every week, asking when he could be pre-retired. He wanted to enjoy life and especially spending time with his grand-children. Unfortunately, I had to disappoint him every time. The pre-retirement was only for those employees whose job would disappear. A few months later, we needed a big restructuring because of bad financial results. I was able to cancel the job of John. And he was on the top of the list of the people who could go with the pre-retirement procedure.
This article was published on the webste www.cariereonline.ro, on the 21st July 2017.

Read More »

Concedierea: Un nou început sau sfârșitul lumii??

John avea 55 de ani, iar în ultimii 10 ani, condusese departamentul de mentenanță. La acea vreme, eu eram directorul de resurse umane. John mă vizita săptămânal, întrebându-mă când ar putea fi pensionat anticipat. Voia să se bucure de viață și, în mod special, să petreacă timpul cu nepoții săi. Din nefericire, trebuia să îl dezamăgesc de fiecare dată. Pensionarea anticipată era doar pentru acei angajați al căror loc de muncă ar fi fost desființat. Câteva luni mai târziu, am fost nevoiți să facem o restructurare majoră din cauza rezultatelor financiare proaste. Aveam posibilitatea să desființăm locul de muncă al lui John. Și el a fost primul pe lista oamenilor care ar fi putut să plece, aplicând procedura pensionării anticipate. 
Acest articol a fost publicat pe site-ul www.cariereonline.ro, in data de 21 iulie 2017.

Read More »