Archive - February 2017

Liderul și ”yes-man”-ii săi

Când văd că într-o echipă de management există discuții despre o decizie, sugerez de fiecare dată să se caute și o a treia posibilitate, care să nu fie o intersecție a celorlaltor două posibilități. Premisă: dacă oamenii nu sunt de acord cu aceste decizii, există o șansă reală ca cele două soluții să nu fie cele mai bune. Căutați și a treia alternativă.

​Puteți citi mai multe în articolul publicat în Revista BIZ, în data de 28 februarie 2017.

Read More »

The leader and his ‘Yes-man’

When I see that in a management team there is a discussion about a decision I suggest almost every time to look for a third possibility, that is not a merge of the other 2 possibilities. Background: if people are not agreeing on the decisions there is a realistic chance that both are not the best. Go to look for the alternative third.

​More about this in the published article on 28 February, 2017, in BIZ Magazine.

Read More »

Cum afectează negativismul randamentul la locul de muncă

După unul dintre seminariile mele, am rămas seara la o bere cu Dragoș, unul dintre manageri. Era clar pentru mine că lui Dragoș îi plăcea jobul lui. Vorbea entuziasmat despre companie și despre modul în care colaborează cu colegii. Fața lui s-a schimbat atunci când a început să vorbească despre echipa lui. Conducea o echipă de 12 oameni, toți simpatici și muncitori, mi-a mărturisit el, doar Liviu era o adevărată dramă.

Read More »

How negativity affects work productivity. What does the manager when the employees say often ”No”

During one of my workshops, I was drinking a beer in the evening with Dragoș, one of the managers.  It was clear for me that Dragos liked his job. He talked enthusiastic about the company and the way they worked together. His face changed when he started talking about his team. He was leading a team of 12 people, nice people and hard-working, he told me, only Liviu was a drama.

Read More »