Lucia Mira

Trainer /Consultant

M-am născut și am crescut în România. Încă din copilărie mi-a plăcut să studiez, astfel că la 19 ani am devenit învățător de școală primară, după absolvirea Liceului Pedagogic din Alexandria, județul Teleorman.
La începutul carierei mele profesionale, activitatea didactică a fost prima alegere, dar nu singura. Am absolvit Academia de Studii Economice din București, obținând mai întâi diploma de licență în Științe administrative (2002) și, ulterior, diploma de masterat în Finanțe (2009). Între timp, mi-am completat calificarea prin finalizarea unor cursuri de pregătire profesională continuă în diverse domenii precum: Evaluarea sistemului de formare profesională continuă (2012), Formare de formatori (2013), Management de proiect (2014), Achiziții publice (2015).
Expertiza mea profesională vizează, în general, domeniul educației și formării, în mod special adresându-se managementului învățământului superior, formării profesionale, educației adulților, cadrului calificărilor.
În perioada 2003-2010, am ocupat diverse poziții (expert proiecte, șef birou, șef serviciu) în cadrul mai multor instituții aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației din România, fiind implicată în dezvoltarea și coordonarea de proiecte cu finanțare europeană în învățământul superior.
Între 2011 și 2014, am ocupat funcția de director al Direcției Strategii, Metodologii și Informatizare din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări (ANC), instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale, fiind implicată atât în elaborarea, cât și în coordonarea proiectelor implementate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, în scopul dezvoltării Cadrului Național al Calificărilor din România în concordanță cu Cadrul European al Calificărilor.
Datorită faptului că, încă din 2003, mare parte a activității mele profesionale s-a bazat pe proiecte, am dobândit o experiență vastă în managementul proiectelor cu finanțare europeană, în elaborarea și implementarea de proiecte naționale și internaționale, în cadrul programelor de finanțare europeană nerambursabilă precum Phare, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții LLP 2007 – 2013, Fondul Social European.
Între anii 2010-2014 am făcut parte, în calitate de reprezentant al României desemnat de către Ministrul Educației, din mai multe grupuri de lucru europene în diverse domenii, cum ar fi: Sistemul de informare al pieței interne (IMI) (Comisia Europeană), Rețeaua Recunoașterii rezultatelor învățării anterioare (Bologna Follow-Up Group), Finantarea Educației Adulților (Comisia Europeană); Strategia în materie de competențe (OCDE).
De-a lungul întregii mele activități profesionale, am dobândit o experiență semnificativă prin implicarea în proiecte naționale și europene, fapt ce a însemnat lucrul în medii interculturale diverse și echipe internaționale. Astfel, m-am obișnuit să lucrez sub presiune și să asigur respectarea strictă a termenelor limită necesare dezvoltării, implementării și raportării proiectelor din domeniul meu de expertiză. Am fost adesea apreciată ca fiind un coleg de încredere și un coordonator competent de diverse echipe. Îmi plac provocările și sunt capabilă și dornică să depun toate eforturile pentru obținerea obiectivelor propuse. Varietatea proiectelor pe care le-am dezvoltat în domeniul educației și formării, precum și a rolurilor și situațiilor cu care m-am confruntat mi-au întărit abilitățile interpersonale și și capacitatea de a lua în considerare diversitatea și sensibilitatea, de a anticipa și evalua riscurile, de a comunica eficient și de a formula recomandări constructive.
Luând în considerare activitatea profesională desfășurată până acum, sunt permanent pregătită să îmi folosesc competențele, calificările și expertiza în calitate de Formator/Consultant, să analizez și să interpretez date, să fac raționamente și să emit recomandări, să furnizez argumente necesare luării deciziilor pe baza unei evaluări obiective.
Sunt mereu preocupată de formarea profesională continuă și dezvoltarea personală, dedicată muncii făcute cu perseverență, cu acuratețe, cu respectarea sarcinilor și orientată către obținerea rezultatelor stabilite, permanent capabilă să mă adaptez la medii de lucru multiculturale.